Het Kanaalpark

Beleef het Kanaalpark

Wandelen, struinen, fietsen… geniet van de prachtige natuur in het kanaalpark. Langs het Máximakanaal ligt sinds 2015 een langgerekt natuurgebied, het Kanaalpark. Dit landschapspark strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas. De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark. Dit is een volledig nieuwe beek en vormt een ecologische verbindingszone tussen de Aa en de Maas over een lengte van zes kilometer.

De Rosmalense Aa mondt uit in het nieuwe kanaal door een vistrap. Het vrij toegankelijk maken van beken en rivieren voor vissen is een belangrijke maatregel. Dit gebeurt onder andere door het aanbrengen van vistrappen bij sluizen en stuwen en het visvriendelijker maken van beekmondingen. Een gezond ecosysteem draagt namelijk bij aan het schoner worden van water. Dat dit belangrijk is, blijkt al uit het feit dat zo’n 6 miljoen mensen in het westen van het land gezuiverd water uit de Maas drinken.

Het natuurpark is een leefgebied voor vele soorten planten en dieren. Vele soorten vlinders, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren hebben hier een thuis gevonden. Onder andere de bever, ijsvogel, ringslang, koninginnepage, oranjetipje, blauwborst, roodborsttapuit en lepelaar zijn al gesignaleerd.