Het Kanaalpark

Beleef het Kanaalpark

Wandelen, struinen, fietsen… geniet van de prachtige natuur in het kanaalpark. Langs het Máximakanaal ligt sinds 2015 een langgerekt natuurgebied, het Kanaalpark. Dit landschapspark strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas. De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark. Dit is een volledig nieuwe beek en vormt een ecologische verbindingszone tussen de Aa en de Maas over een lengte van zes kilometer.

De Rosmalense Aa mondt uit in het nieuwe kanaal door een vistrap. Het vrij toegankelijk maken van beken en rivieren voor vissen is een belangrijke maatregel. Dit gebeurt onder andere door het aanbrengen van vistrappen bij sluizen en stuwen en het visvriendelijker maken van beekmondingen. Een gezond ecosysteem draagt namelijk bij aan het schoner worden van water. Dat dit belangrijk is, blijkt al uit het feit dat zo’n 6 miljoen mensen in het westen van het land gezuiverd water uit de Maas drinken.

Het natuurpark is een leefgebied voor vele soorten planten en dieren. Vele soorten vlinders, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren hebben hier een thuis gevonden. Onder andere de bever, ijsvogel, ringslang, koninginnepage, oranjetipje, blauwborst, roodborsttapuit en lepelaar zijn al gesignaleerd.

Ruimte voor de natuur

Het natuurpark is een leefgebied voor vele soorten planten en dieren. Vele soorten vlinders, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren hebben hier een thuis gevonden. Onder andere de bever, ijsvogel, ringslang, koninginnepage, oranjetipje, blauwborst, roodborsttapuit en lepelaar zijn al gesignaleerd.

Ruimte voor de natuur

In het noordelijk deel van het Kanaalpark grazen kuddes Rode Geuzen en Konikpaarden. Zij lopen het hele jaar door vrij rond, dragen bij aan de natuurlijke rijkdom in het gebied: door de begrazing krijgen tal van wilde planten en dieren een kans. De grote grazers helpen ook om het landschap open te houden (zonder begrazing zou het dichtgroeien met bomen).

Natuurlijke kuddes

De grote grazers zijn van de organisatie FREE Nature. Ze leven in natuurlijke kuddes waarin jonge en oude dieren, mannetjes en vrouwtjes samen leven. Stieren en hengsten vechten met soortgenoten om de dominantie in de kudde. Ze zijn vooral met elkaar bezig en negeren menselijke bezoekers. Het is fascineren om het sociale gedrag in de kudde te bestuderen (op veilige afstand).

U bent te gast

De grote grazers verplaatsen zich door het hele natuurgebied, dus ook over de paden. Ze kunnen zomaar oversteken en soms even in de weg staan. Bedenk dat u te gast bent in het leefgebied van de grote grazers. Hoe mooi is dat! Ook al ogen de grote grazers heel imposant, ze zijn niet gevaarlijk – zo lang iedereen zich aan de regels houdt die in het Kanaalpark gelden

Regels voor het Kanaalpark

  1. Houd afstand

Laat de grote grazers met rust en geniet op afstand van deze prachtige dieren (minimaal 25 meter). Aai de grote grazers niet. Ook voeren is niet toegestaan; daarvan worden de dieren opdringerig. Grote grazers die opdringerig zijn, vormen een gevaar voor bezoekers en moeten helaas verwijderd worden. Als u tijdens het wandelen een grote grazer tegenkomt, maak dan een ruime bocht om het dier heen. Doorkruis de kudde niet.

  1. Honden aan de lijn

Houd uw hond altijd aan de lijn en dicht bij u, ook als u geen grote grazers in de buurt ziet. Ze kunnen zomaar opduiken! Ook al loopt uw hond rustig rond, dan is het nog niet veilig om uw hond los te laten lopen.

Hoe kan dat? Grote grazers zijn altijd alert op loslopende honden. Ze associëren honden met hun natuurlijke vijand, de wolf. Door een vervelende ervaring op een ander moment kunnen de grote grazers extra alert zijn. Een andere hond kan bijvoorbeeld dreigend naar de dieren hebben geblaft. Als u even later met uw hond in de buurt van de grazers komt, kan het gebeuren dat één van de grazers uitvalt naar uw hond – ook al doet uw hond niets. Dat is natuurlijk gedrag: de grote grazer wil de kudde beschermen. Een loslopende hond kan er ook voor zorgen dat een kudde grazers gaat rennen. Daardoor ontstaat een gevaarlijke situatie voor zowel dieren als bezoekers. Houd uw hond daarom altijd aan de lijn en dicht bij u – voor ieders veiligheid.

  1. Verboden voor paarden

Het is niet toegestaan met uw paard in het Kanaalpark te komen, ook niet op de fietspaden. De konikpaarden zien uw paard als indringer of ze willen het juist bij de groep betrekken. In beide gevallen kan er een gevaarlijke situatie ontstaan voor u en uw paard.

Contact

Bij calamiteiten rondom de grote grazers kunt u bellen naar FREE Nature: 06-29015731

Voor overige vragen of opmerkingen over het natuurgebied kunt u contact opnemen met kanaalpark@freenature.nl